Keratokonus Hastalığı ve Güncel Tedavisi

Keratokonus Nedir?


Normal Göz

Keratokonuslu Göz

Keratokonus gözün en önde yerleşimli saydam tabakasının yani korneanın, ilerleyici incelme ve sivrileşmesiyle görülen hastalığıdır.

Genellikle ergenlik döneminde başlayan hastalıktan hastalar 20'li yaşlarında haberdar olurlar. 20–40 yaş arasında ilerleme gösterip 40 yaştan sonra durağan döneme girer. Günümüzde keratokonus hastalığı batı toplumlarında her 2000 kişiden birinde gözlemlenmektedir. Keratokonus'un görülme sıklığı her geçen yıl daha da artmaktadır. İlerleyen miyop ve astigmat, kornea incelmesi ve sivrileşmesi ile belirti vermeye başlayan keratokonus hastalığına, çok özel tetkiklerle erken dönemde teşhis konulabilir.

Hastalığın Nedenleri

Ailesinde daha önce keratokonus öyküsü olan kişiler en önemli risk grubudur. Korneanın ana yapısını oluşturan kollojende yapısal bozulmayı tetikleyen bazı genlerin varlığı tespit edilmiştir. Özellikle çocukluk döneminde gözün sıkça ovalandığı alerjik göz hastalıkları bu hastalığın ilerlemesini arttırabilir.

Hastalığın Belirtileri

Hastalığın Belirtileri

Erken dönemde şikayetler:

  • Devamlı değişen gözlük numaraları,
  • İlerleyen miyopi ve astigmat,
  • Gözlüğe rağmen düşük görme düzeyi,
  • Her doktordan alınan farklı gözlük reçeteleri

Bu dönemdeki hastaların birçoğuna ancak video keratografik (topografi) özel tetkiklerle teşhis konulabilir. Uzun dönem alerjik konjunktivit, gözleri sürekli ovalama, aile bireylerinde keratokonus görülmesi gibi nedenler de dikkate alınmalıdır. Çok erken dönemde hastaların bir kısmı hiç şikâyeti olmadan sadece miyop veya astigmat şikâyetlerinden kurtulmak için göz hekimine başvurabilmektedirler. Yapılan topografik incelemelerle keratokonus tespit edilebilir. Bu tetkikler detaylı incelenmeden yapılan excimer lazer ameliyatları sonrası kornea daha inceleceğinden keratokonus hastalığı daha hızlı ilerleyebilir. Keratokonus Nedir?

Keratokonus, gözün en ön kısmındaki saydam tabakanın, yani korneanın bir hastalığıdır. Bu hastalıkta, kornea zamanla öne doğru bombeleşir ve incelir. Ailede bir keratokonus hastası varsa diğer aile fertler de muayene olmalı çünkü keratokonusta genetik faktör önemli rol oynamaktadır Hastalığın Nedenleri Nelerdir?Korneadaki şekil bozukluğu olarak da tanımlanan keratokonusun birçok nedeni vardır. Kalıtsal etkenler dışında gözün sıkça ovalandığı allerjik göz rahatsızlıkları da hastalığa zemin hazırlayabilir. Çocukluk dönemi alerjik konjoktivitin sık görüldüğü sıcak ve tozlu Türkiye gibi ülkelerde çok daha sık rastlanır. Bazen de hiçbir şikâyeti olmayan sadece miyopi ve astigmat kusurunu lazer ile tedavi yaptırmak isteyen hastalara yapılan tetkikler sonucu teşhis konulur. Keratokonus Belirtileri Nelerdir?

  • Gözünüzde sürekli alerji ve kaşıntı
  • Devamlı ilerleyen miyopi ve astigmat
  • Gözlüklerinizden bir türlü memnun olamama
  • Gözlüğe rağmen net görüş elde edememe
  • Gece araba kullanırken zorluk çekme

Keratokonustan Korunmak

Keratokonustan korunmak için gözünüzü ovalamayın, kaşımayın ve mutlaka her 6 ayda bir genel göz muayenenizi yaptırın. Keratokonus Nasıl Teşhis Edilir? Standart normal muayanenin yanı sıra Keratokonus tanısında altın standart iki tetkik vardır: Pakimetri ve Topoğrafi. Topoğrafi: Korneanın haritasıdır. Hastalığın karakteristik bulgularını bütün açıklığı ile ortaya koyar. İlerleme ve tedavilerin takibinde de en önemli tetkiktir. Pakimetri: Kornea kalınlığını ölçen cihazdır. Hastalığın teşhisinde ilk bakılan parametredir. Keratokonus Tedavisi Gözlük veya lens kullanmak istemeyen hastalarımızda, saydam tabaka içi halka uygulaması (intracorneal ring-intacs) önemli bir tedavi seçeneğidir.

Şekil 1: Kornea içindeki ring ( halka )

Şekil 2: Crosslink ( çapraz bağ ) tedavisi En Güncel ve Etkin Tedavi Yöntemi Saydam tabaka kollojen çapraz bağlama CCL (cross linking) yöntemidir. Bu yöntemde, göze bir çeşit B vitamini (riboflavin) uygulanmakta ardından göz mor ötesi-A ışığa (UV-A) maruz bırakılmaktadır. Bu sayede saydam tabakada yer alan kollojen adı verilen çatı dokusundaki bağların sayısı artmakta, neticede saydam tabaka kuvvetlenmekte incelmesi ve öne doğru ilerlemekte olan bombeliği azalmaktadır. Tüm bunlar keratokonus hastalığının durdurulması hatta geriletilmesini sağlamaktadır. Geç dönemde, keratokonus hastalarımızda, kornea nakli (göz nakli-keratoplasti-kornea transplantasyonu) son çare olarak uygulanabilmektedir. Keratokonus ( kornea tabakasının hunileşmesi) hastalığının kornea ( topoğrafi) haritasındaki görünümü

Keratokonus hastalığının ilerleyişi durdurulabilir mi? Son dönemde, uygulanan saydam tabaka kollojen çapraz bağlama CCL (cross linking) adı verilen yöntemle keratokonus hastalığının ilerlemesi durdurulabilmekte, göz nakli gereksinimi ortadan kaldırılabilmekte ve hastaların gözlük ve/veya lens numaralarında düşme sağlanabilmektedir. Yurt dışındaki kliniklerle eş zamanlı olarak bizim klinikte de bu tedaviler başlanmış olup hastaların hizmetine sunulmaktadır.