YAKIN GÖRME BOZUKLUĞU

Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu Nedir?

Presbiyopi veya yakın görme bozukluğu 40 yaşından sonra ortaya çıkan bir durumdur. Yaşla birlikte göz merceği uyum yapma yeteneğini yavaş yavaş kaybeder ve insanların çoğu belli bir yaştan sonra okumak veya yakın iş yapabilmek için gözlük kullanmak zorunda kalırlar.

Presbiyopi kelimesinin kökeni nedir?

Presbiyopi Yunanca yaşlanan göz anlamına gelir

Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu herkeste görülür mü?

Yaşa bağlı bir durum olduğundan herkeste görülür.

Neden herkes yakın gözlüğü kullanmıyor?

Göz bozukluğu olamayan insanlar yani gözleri “sıfır” olanlar 40 yaşından sonra yavaş yavaş özellikle küçük yazıları okumada zorluk çekmeye başlarlar ve gözlük gereksinimi ortaya çıkar. Her insan aynı yaşta, aynı derecede yaşlanmadığından kişiden kişiye farklılık ortaya çıkar. Hipermetrop olan kişiler daha erken yaşta okuma gözlüğüne ihtiyaç duyarlar. Miyop olanlarsa uzak için gözlük kullanırlar ve zaten yakını gördükleri için presbiyopi yaşına geldiklerinde gözlüklerini çıkarıp okurlar be onlarda presbiyopi olmadığı anlamına gelmez.

Bazıları ileri yaşa gelseler de ne yakın ne de uzak gözlük kullanmıyorlar neden?

Bazı insanların göz numaraları doğuştan farklıdır. Bir gözleri “sıfır” diğer gözleri ise değişik derecelerde miyoptur. Bir gözleri uzağı diğeriyse yakını daha iyi görür. Doğuştan bu durumda olduklarından her yaşta hiç gözlük kullanmadan hem yakını hem de uzağı görürler ve hiç rahatsızlık hissetmezler.

Bazı insanlar 40 yaşından sonra okuma gözlüğü kullanıyor ancak yaş ilerledikçe okuma gözlüğünün numarası artacağına azalıyor veya tamamen gözlüksüz okuyorlar neden?

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir diğer durumsa katarakttır. Bazı kataraktlar kişide miyopiye neden olur ve okuma gözlüğü ihtiyacı ortadan kalkabilir. Ancak bu durumda uzak görüş bozulmuştur.

Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu nasıl tedavi edilir?

En basit çözüm okuma gözlüğüdür. İnsanların çoğu gözlük kullanmayı tercih ederler. Göz bozukluğu olanlar yani uzak için gözlük kullananlar ya iki gözlük ya da yakın ve uzak gösteren multifokal gözlükler kullanırlar. Diğer bir çözüm ise özel presbiyopi kontakt lensleri kullanmaktır. Özellikle zaten kontak lens kullanan kişiler yakını da gösteren özel lensleri rahatlıkla kullanırlar.

Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu ameliyatla düzelir mi?

Son yıllarda birçok göz bozukluğu lazer ameliyatlarıyla düzeltilmektedir Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu için de birçok ameliyat önerilmektedir. Halen uygulanmakta olan ameliyatlar herkes için uygun olmamakta ve hangi ameliyatın yapılacağına ancak bu konuda tecrübeli ve bizzat ameliyatları yapan doktorların görüşleri alınarak karar verilebilir.

Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu için hangi tür ameliyatlar yapılmaktadır?

Monovizyon ameliyatı: bilindiği bir gözü miyop olanlar yakın gözlüğü kullanmadan hayatlarını sürdürebilirler. Lasik ameliyatıyla Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu olanların bir gözleri hafif miyop duruma getirildiğinde yakın gözlüğü ihtiyacı asgariye indirilebilir. Bu yöntem en güvenli ve denenmiş yöntemdir. Kaşkaloğlu Hastanesinde 40 yaş üstünde ameliyat olanlara bu teknik önerilmekte ve ameliyat olanlar çok memnun kalmaktadırlar.

Multifokal göziçi mercek: Zaten katarakt ameliyatı olacak hastalara multifokal mercek takıldığında yakın gözlüğü kullanımı asgariye indirilebilir. Denenmiş yöntemdir.

CK: Radyofrekans dalgalarıyla kornea modifiye edilerek yakın görme sağlanabilir. Bu yöntem şimdilik tavsiye edilmemektedir.

Presbylasik : LASIK ameliyatıyla kornea modifiye edilerek yakın görme sağlanabilir. Geri dönüşü olmayan bir teknik olduğundan herkes için uygun değildir.

Intracor: Femtosecond laser Technolas Femtech ile kornea tabakaları arasında uygulama yapılır. Şimdilik sınırlı uygulamaları vardır, herkes için uygun değildir. Kolay, ümit vadeden bir teknik olup ileri yıllarda uygulamanın yaygınlaşması beklenmektedir.

PresbyLens: Kornea tabakaları arasına lazerle açıklık yapılır ve çok ince bir halka yerleştirilir. Klinik çalışmaları yapılmaktadır. Henüz onay almamış bir tedavidir.

Yakın gözlüğü kullanıyorum hangi tedavinin benim için uygun olacağına nasıl karar vereceğim?

Gazetelerde, televizyonda, internette bu konuyla ilgili birçok bilgi edinebilirsiniz. Ancak bunların hiçbiri uzman bir doktorla yapacağınız konsültasyonun yerini tutmaz. Eğer ameliyat olmayı düşünüyorsanız öncelikle bu ameliyatların yapıldığı bir göz hastanesine veya bu ameliyatları bizzat yapan ve konunun uzmanı bir göz doktoruna başvurunuz