Santral Seröz Retinopati

Santral Seröz Retinopati nedir?

Bu hastalık gözün arkasında sıvı birikimiyle karakterize bir durumdur. Hastalık ilk olarak görme bulanıklığıyla başlar. Daha sonra değişik derecelerde cisimleri çarpık görme, renkli görme ortaya çıkar. Bazı hastalarda bakılan yer görülmeyebilir. Hastalık 20-50 yaşları arasında görülür. Her 10 hastadan 9'u erkektir. Hastalığın sebebi kesin olarak bilinmemektedir ancak iltihabi bir hastalık değildir. Bazı çalışmalarda kişilik yapısıyla ilgili olabileceği söylenmektedir.

Santral Seröz Retinopati nasıl tanınır?

Hastalık göz doktoru tarafından teşhis edilir. Göz bebeklerini geçici olarak genişleten bir damla damlatıldıktan sonra gözün arkası oftalmoskop denilen bir aletle muayene edilir. Genellikle göz dibinin bu şekilde muayenesi teşhis için yeterlidir. Hastalık Fundus Fluoressein Anjiografisi denilen bir tetkikle çok açık olarak gösterilebilir. Fundus Fluoressein Anjiografisi sırasında hastaya koldan bir enjeksiyon yapıldıktan ve seri halde göz dibi fotoğrafı çekilir.

Santral Seröz Retinopati nasıl tedavi edilir?

Hastalık doğal seyrine bırakılırsa 4-8 hafta içinde kendi kendine iyi olur ve görme eski seviyesine döner. Ancak tekrarlama şansı çok fazladır. Hastaların 1/3' ünde hastalık bir kez, %10' unda ise birden fazla tekrarlar. Tekrarlama şansı en fazla iki yıl içindedir. Hastalığın tedavisinde herhangi bir ilaç kullanılmaz.

Hastalığın daha çabuk iyi olmasında laserlerin faydalı olduğu bilinmektedir ancak yine de ender olarak kullanılır çünkü kendi kendine iyi olma şansı çok fazladır. Laserin gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.