Keratokonus

Keratokonus Nedir?
Ender görülen bir hastalık olan keratokonusta gözün önündeki saat camı gibi saydam tabaka yani kornea incelir ve öne doğru çıkıntı yapar. Zaten keratokonusun kelime anlamı da koni şeklinde kornea demektir. Korneanın şekli bozulunca görme bozulur.
Keratokonusun sebebi nedir? Günümüze kadar yapılan çalışmalar keratokonusun sebebini ortaya çıkaramamıştır. Aynı aile fertlerinde görülebilmesine rağmen babadan oğula geçen bir hastalık değildir. Gözlerini değişik nedenlerle fazla ovuşturanlarda daha sık görüldüğünden keratokonus olan hastaların gözlerini ovuşturmaktan sakınmaları tavsiye edilir.
Keratokonusun belirtileri nelerdir?
İlk belirtiler görmede çarpıklık ve bulanıklıktır.Belirtiler genellikle 15-25 yaşlar arasında çıkarsa da daha erken veya daha geç de görülebilir. Bu dönemde genellikle miyop tanısıyla gözlük verilir. Ancak orbscan adı verilen kornea değerlendirme yöntemi ile çok erken dönemde dahi saptanabilir.
Orbscan Hastalık ilerledikçe korneadaki şekil değişikliği artar ve görme bozukluğu daha belirginleşir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ - UV Korneal Cross Linking (CCL) tedavisi - Kontakt Lensler - Kornea İçi Halkalar - Kornea Nakli UV KORNEAL CROSS LİNKİNG (CCL) TEDAVİSİ
Keratokonusta yeni bir alternatif tedavi yöntemi olan UV cross linking tedavisi, dünyada sayılı merkezle birlikte hastanemizde de uygulanmaktadır. UV-Cross linking ameliyatında korneaya riboflavin eşliğinde UVA ışığı uygulanarak, korneanın kollajen molekülleri arasındaki çapraz bağların artırılması ile korneanın direnci artırılır. Yapılan çalışmalarda bu yöntemin, korneanın incelmesini durdurduğu, keratokonusta ilerleme olmadığı gösterilmiştir. Bu sayede kornea nakline olan ihtiyacın geciktirilebileceği veya azalabileceği düşünülmektedir. İleryeci keratokonusta erken evrede uygun olan CCL tedavisi tekrarlanabilir özelliktedir. Uygulanan UVA ışığının dozu ve riboflavinin koruyucu etkisi sayesinde tedavi yapılan hastalarda hiçbir yan etki görülmemiştir.
KONTAKT LENSLER
Başlangıç keratokonus olgularında görme keskinliği genellikle gözlük ile düzeltilebilir. Ancak keratokonus ilerlediğinde gözlükler yeterli olmamakta, sert kontakt lens kullanımına ihtiyaç olmaktadır. Kontakt lensler hastalığın ilerlemesini durdurmaz, hastanın görmesini düzeltir. Kontakt lens kullanımı keratokonuslu pek çok olguda başarı ile uygulanmaktadır. Ancak hastanın kontakt lens kullanmaya istekli olması ve hijyenik koşullara dikkat etmesi gerekmektedir.
KORNEA İÇİ HALKALAR
Gözüne kontakt lens uymayan veya kontakt lens kullanamayan hastalarda, keratokonus ileri döneminde değilse kornea içi halka uygulaması iyi bir alternatiftir. Topikal anestezi ile kornea içine femtosecond laserle (intralase) kanallar açılır ve bu kanallara halkalar yerleştirilir. Bu halkalar kornea şeklini düzelterek mevcut kırma kusurunun azaltılabilmesini sağlar. Halkaların çıkarılabilmesi yani ameliyatın geri döndürülebilmesi mümkündür. Hastanemizde intacs, keraring halkaları uygulanmaktadır.
KORNEA NAKLİ
Keratokonusun ileri evresinde, artık kontakt lens kullanamayan, görmesi iyice azalmış ve kornea içi halkalardan yarar göremeyecek hastalar için uygun tedavi seçeneği kornea nakli yani keratoplasti ameliyatıdır. Halk arasında göz nakli olarak bilinen keratoplasti ameliyatında; vericiden alınan sağlıklı kornea dokusu alıcının hasta korneası ile değiştirilir. Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ülkemizde bağışlanan uygun verici kornea sayısının ihtiyacın çok altında oluşu ve temininin güçlüğü keratokonusta erken tanıyı ve CCL tedavisinin önemini daha da artırmaktadır.