Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı

GÖZYAŞI SİSTEMİ HASTALIKLARI Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı (Dakriyosistit)

Neden ve nasıl olur?

Gözyaşı, üst göz kapağımızın dış kısmında, kaşımızın hemen altında bulunan gözyaşı bezleri tarafından salgılanır. Göz yüzeyinde dağılarak kayganlık, koruma ve berraklık sağlar. Salgı bezlerinden salındıktan sonra göz yüzeyini ıslatarak burun kökündeki pınarcık denilen bölüme gelir ve oradaki iki adet delikten ince kanallar vasıtasıyla buruna aktarılır. Bu boşalma kanallarındaki herhangi bir tıkanıklık “gözyaşı kanal tıkanıklığı “ olarak tanımlanır. Bayanlarda daha sık görülür. Hasta gözünün devamlı yaşarması ve çapaklanmasından şikayet eder. Lakrimal sistem dediğimiz gözyaşını buruna ileten drenaj sistemi herhangi bir nedenden dolayı tıkandığında, üretilen göz yaşının bir kısmı göz kapaklarından yüze doğru akar. Bir kısmı da drenaj yollarında birikir, göllenen bu göz yaşı sıklıkla enfeksiyon geliştirir ve göz kapaklarının iç açılarında ağrılı bir şişlik veya iltihaplı bir akıntı ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazen grip, kabakulak ya da kızamığın bir komplikasyonu olarak da karşılaşılabilir.

Gözyaşı kanallarındaki tıkanıklık nasıl tespit edilir?

Detaylı bir muayene ile göz sulanmasının sebepleri kontrol edilir. Gözyaşı deliklerinden lavaj uygulaması yapılarak sıvı verilir, hastanın genzinden sıvı geliyorsa kanallar açıktır, aksi takdirde kapalıdır. Doktorunuz kanalın kapalı olduğundan emin olmak ya da tıkanıklığın yerini tespit edebilmek için ilaçlı bir film isteyebilir. (Dakriosistografi).

Gözyaşı kanallarındaki tıkanıklık nasıl açılır?

Bu durumun tedavisi cerrahidir ve ameliyat sırasında göz yaşı kesesi ile burun boşluğu arasında yeni bir geçiş yolu açılır. İyileşme sırasında bu geçişin tıkanmasını engellemek amacıyla gözyaşı kanalına yerleştirilen silikon bir tüp, ameliyattan 2 ay sonra çıkartılır. Bu ameliyat sonrasında başarı oranı çok yüksektir. Endoskopik cerrahinin gelişmesiyle birlikte burun içinin rahat görülebilmesi nedeniyle dışarıdan yapılan ve birtakım sorunları da beraberinde getiren bu klasik ameliyat yöntemine alternatif endoskopik gözyaşı kesesi ameliyatları gelişmiştir. Endoskopik ameliyatlarda dışarıda herhangibir iz kalmaksızın bütün işlem burun içinden gerçekleştirilir ve gözyaşı kesesinin buruna bağlantısı sağlanır. Endoskopik Dakriyosistorinostomi operasyonu hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır.

Doğuştan Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı – Konjenital Dakriostenoz

Çocuklar gözyaşı drenaj yollarında bir tıkanıklık ile doğabilirler. Bebeğin bir veya iki gözündeki sulanma ve çapaklanma, doğuştan gözyaşı kanallarının tıkanıklığının belirtisi olabilir. Erken doğmuş bebeklerde, erkek ve sezeryan bebeklerinde biraz daha fazla görülebilir.

Neden ve nasıl olur?

Doğuştan olanların nedeni, bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında gözyaşı kanallarının oluşumunu henüz tamamlamamış olmasıdır. Genellikle sorun, gözyaşı kesesinin buruna açıldığı yerdeki zarın delinmeden, bebeğin dünyaya gelmesidir. Bu durumda gözyaşı buruna boşalamaz ve bu tıkanıklıklar bebeğin gözünde sulanma ve çapaklanmaya neden olabilir.

Tedavi aşamaları nelerdir?

Bu durum genellikle geçicidir, uygun damla ve masaj ile düzelme ihtimali yüksektir (Göz ile burun kökü arasındaki bölgeye). Kanal tıkanıklığı 12-18 ay arasındayken düzelmez ise genel anestezi altında gözyaşı kanalının üst ucundan sonda adı verilen bir alet ile girilerek kanalın alt ucundaki tıkanıklık açılır. Ortalama 5 dakikalık bir işlemdir. Bu işlemin başarı şansı % 90 dolayındadır. Sonda uygulamasına rağmen düzelmeyen hastalarda ameliyat gerekebilir. Tedavide geç kalınmaması önemlidir.